AVE CRUX.

Jan Paweł II o Krzyżu – AVE CRUX

     Tak, Krzyż jest wpisany w życie człowieka. Kto próbuje usunąć go ze swojego życia, nie zna prawdy ludzkiej kondycji. Tak jest! Jesteśmy stworzeni do życia, ale nie możemy usunąć z naszej indywidualnej historii cierpienia i trudnych doświadczeń. (…) Czytaj dalej

„Radość w krzyżu Chrystusa”

Znalezione obrazy dla zapytania krzyż Chrystusa obrazki

Męka Chrystusa jest wyrazem miłości Boga do rodzaju ludzkiego i zwiastuje nasze odkupienie. Jednocząc się ściślej z umęczonym Chrystusem i naśladując Go w codziennym życiu, mamy udział w Jego miłości, która staje się dla nas źródłem szczęścia. Czytaj dalej

„Idziemy z Bogiem czy bez Boga?”

Znalezione obrazy dla zapytania wielki posta

1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Ewangelia: Mk 1,12-15

Pan Bóg nie odwołuje swojej wierności, choć my – jak na to wskazuje nasze życie – bywamy niewierni. Według Biblii po karach potopu Bóg ustanowił tęczę na niebie – piękny znak wiecznego przymierza z człowiekiem. Czytaj dalej

INTENCJE MSZALNE: 19.02.2018r. – 25.02.2108r.

19. 02. PONIEDZIAŁEK

6.30 + Emil Bury – int. od sąsiadów z Jaworskiego, Surzyny, Mętle i Buczyny
7.00 + Antoni Mazur w 19 rocz. śmierci
17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Stefanii Żółty w 90 rocz. urodzin Czytaj dalej

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 18.02.2018r.

Dziś na Mszy św. o godz. 11.00 będziemy udzielać Sakrament Chrztu św. Po Mszy św. o godz. 11.00 „Droga Krzyżowa”. O godz. 16.00 „Gorzkie Żale” z kazaniem pasyjnym. Za udział w tych nabożeństwach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. O godz. 17.00 Msza św. wieczorna. Czytaj dalej

Wielki Post 2018 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

„… wy­bierając, na wzór Je­zusa, drogę krzyżową, pamiętaj… Je­zus nie wybrał tej drogi dla krzyża postawionego na Golgocie… On ją wybrał dla ludzi, stojących przy drodze… ” Czytaj dalej

Tajemnica krzyża.

Jezus – ukrzyżowana Miłość – odmienił znaczenie krzyża, ale pozostał paradoks polegający na tym, że to, co jest przerażające, ciemne, co miażdży i hańbi – stało się znakiem zwycięstwa. Czytaj dalej

Walentynki.

Znalezione obrazy dla zapytania miłość Bóg obrazki

Młodzi mówią: – 14 lutego to jedna z najbardziej rozpoznawanych dat w roku.

Sama myśl sprawia, że dostajemy wypieków na twarzy i zerkamy na świat bardziej pozytywnie. Czytaj dalej