Uroczystość świętych Piotra i Pawła.

 

„Święci Apostołowie Pawle i Piotrze, uproście nam żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą, zaparcie się samych siebie, cierpliwość w przeciwnościach, gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków, czystość serca, oddanie się woli Bożej i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci. Amen.” Czytaj dalej

„Papież życia i odpowiedzialnego rodzicielstwa”

„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać
– oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…”
(Evangelium vitae)

Nieprzypadkowo Jan Paweł II na początku swego pontyfikatu określił siebie „papieżem życia i odpowiedzialnego rodzicielstwa”. Zapowiedź ta potwierdzała się w każdym wymiarze pontyfikatu Ojca Świętego, który nieustannie wyrażał zarówno słowem jak i czynem swoje zaangażowanie w obronę życia ludzkiego i godności jego przekazywania.

Czytaj dalej