1 stycznia 2013r. – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Witaj, Święta Boża Rodzicielko,
Ty wydałaś na świat Króla,
który włada niebem i ziemią na wieki wieków.

1 stycznia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, dawniej Imienia Jezus, a jeszcze dawniej Obrzezania Pańskiego. Jest to najstarsze Święto Maryjne, które w sposób szczególny podkreśla macierzyństwo Maryi.

 

Do liturgii wprowadził je papież Pius XI w 1931 roku, w 1500. rocznicę soboru w Efezie (431 r.) podczas którego przyznano Maryi tytuł Bożej Rodzicielki „Theotokos”. Początkowo coroczne świętowanie pamiątki tego dnia papież Pius XI wyznaczył na 11 października. Jednakże reforma liturgiczna w 1969 roku podniosła je do rangi święta nakazanego i przeniosła uroczystość na dzień 1 stycznia.

Dogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi został oficjalnie włączony do kanonu Kościelnego na soborze w Efezie w 431 roku. Podczas soboru Kościół katolicki w sporze z monofizytami i nestorianami uchwalił, że Jezus posiada dwie natury: boską i ludzką i jednocześnie przyznał, że Maryja jest Matką zarówno Chrystusa i Boga. Ta godność i ten przywilej wynosi Maryję ponad wszystkie stworzenia i jest źródłem wszystkich innych Jej przywilejów. Prawdę o Boskim Macierzyńskie Maryi potwierdzono również na soborach w Chalcedonie (451) i w Konstantynopolu (553 i 680), w Konstytucji Pawła IV przeciwko arianom (socynianom) w roku 1555, w wyznaniu wiary Benedykta XIV (1743) oraz w encyklice Piusa XI „Lux veritatis” w 1931 roku.

Oktawa uroczystości Narodzenia Jezusa w dzisiejszej formie kształtowała się przez wiele wieków. Już w VI wieku świętowano oktawę Narodzenia Pańskiego, choć znano inne święta. Do najstarszych należy uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, obchodzony 1 stycznia. Tego dnia w starożytnym Rzymie witano nowy rok. Pogańskie święto związane było z rozwiązłością moralną, dlatego chrześcijanie tego dnia pościli oraz odprawiali liturgie pokutne. Liturgia rzymska dedykując ten dzień Maryi Matce Boga wzorowała się na tradycji Kościoła wschodniego, który dzień po Narodzinach Jezusa świętował tzw. „ gratulacje Matce Bożej”. W późniejszych wiekach obchodzono święto obrzezania Pańskiego (tradycja żydowska nakazywała, aby każdy chłopiec został obrzezany osiem dni po narodzinach). Dopiero Sobór Watykański II przywrócił ponownie święto Bożej Rodzicielki Maryi.