19 marca – święto św. Józefa Oblubieńca NMP

Patronem dnia 19 marca jest św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny
Józef na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Ewangelie nazywają go mężem sprawiedliwym, bo swoim dyskretnym, subtelnym postępowaniem wobec Maryi zasłużył jako mężczyzna na głęboki szacunek. Oznaczał się, zapewne, niepospolitymi cechami charakteru, skoro został wybrany przez Boga na opiekuna i wychowawcę Jego Syna. Św. Józef troszczył się o Jezusa jak o rodzonego syna, więc możemy śmiało nazywać go ojcem. Zwłaszcza, że uczynił to Sługa Boży Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej “Redemptoris custos”, to znaczy “Opiekun Zbawiciela”. To św. Józef, obok Maryi, był jedynym naocznym świadkiem narodzin Jezusa. Podczas spisu ludności odnotowano, że jest On synem Józefa z Nazaretu. I to właśnie jemu przysługiwało ojcowskie prawo dokonania rytuału obrzezania. To wreszcie św. Józef nadał Jezusowi imię i – prawem ojca – dokonał wykupu Pierworodnego podczas obrzędu ofiarowania w świątyni jerozolimskiej.
Ewangelie nie odnotowały ani jednego słowa wypowiedzianego przez św. Józefa, co Ojciec Święty uznał za milczenie człowieka wewnętrznego, obcującego z tajemnicą ukrytą w Bogu, która zamieszkała pod dachem jego domu.
Uważa się, że zmarł wcześnie, jeszcze przed rozpoczęciem nauczania publicznego przez Chrystusa. Był kochającym, wiernym małżonkiem, wzorowym Ojcem, żywicielem i obrońcą Świętej Rodziny. Jest on także otaczany kultem jako patron dobrej śmierci. I nic dziwnego, bo przecież sam umierał, zapewne, na rękach Jezusa i Maryi. W 1870 r. został również ogłoszony patronem całego Kościołowi Powszechnego, a 1 maja 1955 r. Pius XII ogłosił go orędownikiem wszystkich robotników.
Św. Józef stoi, obok Maryi, na czele Świętych Pańskich. Miesiącem jego szczególnej czci w Kościele jest marzec, a spośród dni tygodnia – każda środa.

Serdeczne życzenia imieninowe dla wszystkich osób w parafii, które noszą imię Józef.