Dobrej modlitwy nam wszystkim.

Bądź wytrwały i módl się usilnie

Ewagriusz z Pontu, Ojciec pustyni z IV wieku, w swoich sławnych stu pięćdziesięciu trzech sentencjach o modlitwie De oratione (Tyniec 2003, w nawiasach numery sentencji) mocno podkreśla, iż modlitwa wymaga wytrwałości, wewnętrznej walki i zmagania: „Bądź wytrwały i módl się usilnie; odrzucaj nachodzące cię troski i myśli. Czytaj dalej