Wyrywajmy chwasty z naszego serca.

Znalezione obrazy dla zapytania siewca

„Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł” (por. Mt 13,24-30). W naszym życiu od czasu do czasu pojawiają się ludzie skupieni na sobie, którzy nie przejmują się innymi, albo ludzie, którzy żyją frywolnie, oddani przyjemnościom i pożądaniom. Czytaj dalej