„Bóg pyta o niedzielę…”

Bóg pyta o niedziele

Wiemy już, że III przykazanie Dekalogu zamyka zbiór określający relację człowieka do Boga. W praktyce sprowadza się do świętowania niedzieli jako Dnia zmartwychwstałego Pana, Dnia Kościoła i „prawdziwej Paschy tygodnia”. Dzień Pański przypomina i uobecnia pierwszy dzień po szabacie /J 20,1/. Czytaj dalej