Przyjmujmy słowo nie jako ludzkie ale jako słowo samego Boga.

Znalezione obrazy dla zapytania ewangelia na niedzielę

W Liście do Tesaloniczan święty Paweł, tłumacząc się ze swych czynności, stara się nam powiedzieć, jakie zadania stoją przed kapłanami, a jednocześnie wyjaśnia nam, jakimi pobudkami się oni kierują, głosząc nam Ewangelię. Czytaj dalej