„Niech one skłaniają mnie do opowiadania się za…”

Znalezione obrazy dla zapytania ewangelia na dziś

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wymienia dwie wielkie katastrofy biblijne: tę z czasów Noego i tę z czasów Lota. Jako trzeci fakt w tym katalogu wymienia przyjście Syna Człowieczego. Czytaj dalej