Trwa Adwent – Razem czuwajmy.

Trwa  Adwent – czas oczekiwania na przyjście Chrystusa.

Pan Jezus, gdy przyszedł na ziemię pierwszy raz, potwierdził słowa proroka Izajasza, że Bóg jest naszym Ojcem, a my wszyscy jesteśmy dziełem Jego rąk. Następnie wziął na siebie nasze grzechy i odkupił nas. Udowodnił w ten sposób, że tym, co kieruje działaniem Boga wobec nas jest miłość i to miłość miłosierna. Czytaj dalej