Pierwszy i najważniejszy dar.

Znalezione obrazy dla zapytania wiara ewangelia modlitwa

Komentarz liturgiczny do dzisiejszej ewangelii:

Powołanie do życia

Życie jest pierwszym i najważniejszym darem, jaki otrzymaliśmy od Boga. Jest też naszym powołaniem. „Abyś mógł żyć” (por. Pwt 30, 19) – Czytaj dalej