Wszechmocny.

Znalezione obrazy dla zapytania pismo święte ewangelia rozważanie modlitwa wiara bóg

Boża potęga

Uciszenie burzy na morzu jest w Piśmie Świętym znakiem wszechmocy Bożej. Wystarczy sięgnąć do Księgi Psalmów, by przeczytać pełne dziękczynienia wyznanie: „W swej udręce wołali do Pana, a On ich wybawił z ucisku. Czytaj dalej