Święto Ofiarowania Pańskiego – M. B. Gromnicznej

Jak słusznie czytamy w ewangelii św. Łukasza, zgodnie z Prawem Mojżeszowym istniał obrzęd poświęcania Bogu pierworodnego potomka płci męskiej, 40 dni po jego urodzeniu. Czytaj dalej