…”do dawania świadectwa wierze w godzinie próby”

Znalezione obrazy dla zapytania ewangelia wiara

Otwarcie na Boga

Ewangelista zauważa, że kiedy Jezus uzdrowił człowieka głuchoniemego, „natychmiast otworzyły się jego uszy i zostały rozwiązane więzy jego języka” (Mk 7, 35). Czytaj dalej