Wielki Post 2018 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

„… wy­bierając, na wzór Je­zusa, drogę krzyżową, pamiętaj… Je­zus nie wybrał tej drogi dla krzyża postawionego na Golgocie… On ją wybrał dla ludzi, stojących przy drodze… ” Czytaj dalej