„Idziemy z Bogiem czy bez Boga?”

Znalezione obrazy dla zapytania wielki posta

1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Ewangelia: Mk 1,12-15

Pan Bóg nie odwołuje swojej wierności, choć my – jak na to wskazuje nasze życie – bywamy niewierni. Według Biblii po karach potopu Bóg ustanowił tęczę na niebie – piękny znak wiecznego przymierza z człowiekiem. Czytaj dalej