Nie traćmy szacunku dla świętości życia.

Znalezione obrazy dla zapytania wiara bór ewangelia modlitwa

Błogosławieństwo życia

Komentarz do dzisiejszej ewangelii: Bóg upomina się o życie człowieka, bo jest ono Jego szczególną własnością. Błogosławi Noemu i jego synom, mówiąc: „Bądźcie płodni, mnóżcie się i napełniajcie ziemię” (Rdz 9, 1). Jednocześnie przestrzega ich: Czytaj dalej