Raduj się ziemio.

Blask zmartwychwstania

„O prawdziwie szczęśliwa ta noc, która jedyna była godna poznać
czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa” – Exsultet Czytaj dalej