Zaściel łóżko i idź

Zaściel łóżko i idź

Od paru dni Jezus mówi o swoim Ciele i Krwi jako koniecznych do życia. Powtarza to, bo się przyzwyczailiśmy do Jego Obecności, bo przyjmujemy Go codziennie i często już uznajemy to za oczywistość. A to nie jest oczywistością. Nie jest i nie może być oczywistością, że sam Bóg daje się mi do spożycia. Że staje przed nami, taki prosty w swojej postaci, że nam się nie narzuca w wielkości. Czytaj dalej