Trucizna teoretycznego i praktycznego ateizmu.

Znalezione obrazy dla zapytania wiara modlitwa'

Modlenie się zakłada wiarę. Ta wiara w młodym pokoleniu na Zachodzie i częściowo w Polsce została zachwiana, czasem całkiem zanikła. Czytaj dalej