Dzierżawa.

Wiele dostaliśmy

Kiedy słucham Ewangelii, choćby takiego fragmentu, jak ten dzisiejszy, wszystko wydaje się proste i oczywiste. Mam się nie bać, ufać Bogu, i oczekiwać na Pana, bo przyjdzie. Mam w dzierżawie winnicę, pod tytułem moje życie, o którą mam się troszczyć.  Czytaj dalej