Poszukiwanie.

Trzeba sobie nieustannie przypominać,
że oprócz codziennej troski związanej z opieką duszpasterską nad tymi,
którzy uczestniczą w praktykach religijnych,
nie może nam zniknąć z pola widzenia troska o tych, którzy się pogubili i odeszli.

Czytaj dalej