Zajmuję moje miejsce w świecie Boga.

Znalezione obrazy dla zapytania ewangelia

Stworzony jestem…

Stworzony jestem do działania, aby być kimś,
do czego nie jest stworzony nikt inny.

Zajmuję moje miejsce w świecie Boga:
miejsce nie zajęte przez nikogo innego.

Mało znaczy, czy jestem bogaty, czy biedny,
poniżany czy szanowany przez ludzi:

Bóg mnie zna i wzywa po imieniu.
On powierzył mi pracę, której nie przydzielił nikomu innemu.

Posiadam swoją misję.

W pewien sposób jestem niezbędny w Jego zamiarach,
tak niezbędny na moim miejscu, jak archanioł na swoim.

On nie stworzył mnie przypadkowo.
Czynić mam dobro, wykonując Jego pracę.

Będę aniołem pokoju, głosicielem prawdy w miejscu,
które On mi wyznaczył,
nawet jeżeli do końca tego nie rozumiem…

Obym jedynie śledził Jego przykazania
i służył memu powołaniu.

John Henry Newman

zrodlo: adnonai.pl

https://