Kochaj.

Znalezione obrazy dla zapytania miłość przykazanie

Dialog zbawienia
Zbawienie to nie tylko sprawa własna ludzi albo tylko zależna od Boga. To rzeczywistość, która tworzy się w spotkaniu Bożego daru z wolną wolą człowieka.

To toczący się codziennie dialog Boga i człowieka na temat zbawienia. Bóg mówi: – Kochaj całym sercem, kochaj jak siebie samego. Człowiek pyta: – Kogo mam kochać?. Bóg mówi: – Wszystkich, których spotkasz na swojej drodze. Wszystkich bez wyjątku, bo chodzi przecież o osiągnięcie zbawienia, a ku temu nie ma innej drogi niż całkowita miłość. Jezus, który z troską pochyla się nad wszystkimi „wpółumarłymi”, zachęca dziś na nowo do odpowiedzi czynem. Widząc potrzebę miłości, należy działać, a nie pytać, czy temu lub tamtemu człowiekowi warto okazać miłosierdzie. Zbawienie to logika Bożej miłości, która pochyla się nad każdym. On postawił mnie tam, gdzie jestem, nie po to, abym wzbudzał pytania, lecz był odpowiedzią.

Podobny obraz

Wdzięczny jestem, Panie Boże,
że w swoim Synu obdarzyłeś mnie pełnią swojej miłości.
Daj mi odwagę i wytrwałość w jej przyjmowaniu,
abym moimi czynami okazywał ją tym, którzy tego potrzebują.

źródło komentarza liturgicznego na dzisiaj: katolik.pl

https://