Nawrócenie.

NAWRÓCENIE – Jezus Jedyną Nadzieją

Odwaga nawrócenia

Bóg mówi: „Nie mam upodobania w śmierci bezbożnego,
ale chcę, aby bezbożny porzucił swoje niegodziwe postępowanie i ocalił życie” (Ez 33, 11).
Mocne są słowa Jezusa w dzisiejszej Ewangelii,
ale przebija przez nie też przygnębienie,
że pomimo tylu cudów Korozain, Betsaida, Kafarnaum – miasta,
w których Jezus uczynił najwięcej dobra – dalekie były od nawrócenia i pokuty.
Jezus się na nich zawiódł, jest przekonany,
że nawet tak zepsute grzechem i nieprawością społeczności
jak Sodoma dawno by się nawróciły wobec okazanego im miłosierdzia.
I dziś warto zapytać siebie:
„A co z moim nawróceniem i pokutą?
Czy potrafię przyjmować Bożą łaskę i miłosierdzie?
Czy ich nie lekceważę?
Czy Boża dobroć i cierpliwość poruszają moje wnętrze ku przemianie życia?”.

Jezu, przepraszam Cię z głębi serca
za wszelki opór, opieszałość, niedbalstwo
czy wręcz lenistwo w przyjmowaniu łaski nawrócenia
i podejmowaniu pokuty za grzechy.

źródło komentarza liturgicznego na dzisiaj: katolik.pl

https://