Uroczystość Odpustowa w naszej parafii.

W dniu dzisiejszym nasza parafia przeżywa Uroczystość Odpustową
ku czci Matki Bożej Anielskiej.
Msze św. odprawiane są o godz. 7.30, 9.00, uroczysta Suma o godz. 11.00
i wieczorem o godz. 18.00.
Na Sumę zaprasza się jak najwięcej parafian i gości przebywających na wakacjach w naszej parafii. Po Sumie procesja dokoła kościoła.
Z racji Uroczystości można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

https://

Sumę odpustową odprawi ks. Edward Łatka
w 25 rocznicę święceń kapłańskich

w koncelebrze z księżmi i ojcami rodakami.
Tak więc ks. Edwardzie
Życzymy Ci wielkiej radości
z każdego dnia kapłańskiej służby,
Bożego Błogosławieństwa i obfitości
darów Ducha Świętego.
Niech dobry Bóg
darzy Cię zdrowiem i pokojem,
a Matka Boża ma w swojej opiece
i wyprasza potrzebne łaski,
abyś dalej z odwagą kroczył
po trudnych ścieżkach
kapłańskiego życia.

Tytuł Matka Boska Anielska przypomina, że Maryja jest również Królową Aniołów.
Wskazują na to Ewangelie, które ukazują służebną rolę Aniołów wobec Maryi:
w scenie Zwiastowania, podczas ukazania się Aniołów pasterzom
oraz gdy Anioł przekazuje Józefowi polecenie ucieczki z Bożym Dzieciątkiem do Egiptu,
czy zawiadamia go o śmierci Heroda.

Święto Matki Boskiej Anielskiej jest obchodzone bardzo uroczyście
jako święto patronalne jedynie w kościołach i klasztorach franciszkańskich.

Pierwotny tytuł kościoła Matki Bożej Anielskiej pod Asyżem brzmiał Najświętszej Maryja Panna z Doliny Jozafata.

Według tradycji kapliczkę mieli ufundować w VI wieku pielgrzymi wracający z Ziemi Świętej.
Mieli oni przywieźć grudkę ziemi z grobu Matki Bożej,
który sytuowano w Dolinie Jozafata w Jerozolimie.

Matka Boska Anielska.
Taką nazwę miała kapliczka za czasów św. Franciszka.
Nie jest wykluczone, że on sam jej dał taką nazwę.

Legenda głosi, że często słyszano nad kapliczką.. głosy anielskie i dlatego dano jej tę nazwę.

Porcjunkula.
Nazwa również znana za czasów św. Franciszka i być może przez niego wprowadzona. Etymologicznie oznacza tyle, co kawałeczek, drobna część.
Może to odnosić się do samej kapliczki, która była bardzo mała,
a również do posesji przy niej leżącej, także niewielkiej.
Nazwa dzisiaj równie powszechna jak poprzednia (Matka Boska Anielska)
w odniesieniu do jednego z najmniejszych dzisiaj sanktuariów świata.

Odpust Porcjunkuli
Właśnie ze względu na ten odpust bazylika i sanktuarium
nabrały tak wielkiej sławy w świecie chrześcijańskim.
Legenda głosi, że pewnej nocy w lecie w roku 1216 Franciszek usłyszał w swojej celi głos:
„Franciszku, do kaplicy!”
Kiedy tam się udał, ujrzał Pana Jezusa siedzącego nad Ołtarzem,
a obok z prawej strony Najświętszą Pannę Maryję w otoczeniu Aniołów;
Odtąd, tak najczęściej przedstawia się Matkę Bożą Anielską św. Franciszka z Asyżu.
Wtedy też Franciszek usłyszał głos:
„Franciszku, w zamian za gorliwość, z jaką ty i bracia twoi,
staracie się o zbawienie dusz,… w nagrodę..
proś Mię dla nich i dla czci Mego Imienia o łaskę, jaką zechcesz.
Dam ci ją, gdyż dałem cię światu,
abyś był światłością narodów i podporą Mojego Kościoła”.
Franciszek upadł na twarz w adoracji Chrystusa, Maryi i Aniołów, i rzekł:
„Trzykroć Święty Boże! Ponieważ znalazłem łaskę w Twoich oczach,
ja,. który jestem tylko proch i popiół, i najnędzniejszy z grzeszników,
błagam Cię z uszanowaniem, na jakie tylko zdobyć się mogę,
abyś raczył dać Twoim wiernym tę wielką łaskę,
aby wszyscy, po spowiedzi odbytej ze skruchą
i po nawiedzeniu tej kaplicy mogli otrzymać odpust zupełny
i przebaczenie wszystkich grzechów”.
Z kolei zwrócił się Franciszek do Najświętszej Maryi Panny:
„Proszę Błogosławionej Dziewicy, Matki Twojej,
Orędowniczki rodzaju ludzkiego, aby poparła sprawę moją przed Tobą”.
Maryja poparła modlitwę Franciszka. Wtedy rzekł Chrystus Pan:
„Franciszku, to, o co prosisz, jest wielkie.
Ale otrzymasz jeszcze większe łaski. Daję ci odpust,
o który usilnie błagasz, pod warunkiem jednak,
że będzie on zatwierdzony przez Mego Namiestnika,
któremu dałem moc związywania i rozwiązywania tu na ziemi”.

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,
Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę,
by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim,
aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość,
a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła.

Święci Aniołowie i Archaniołowie – brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.