ALLELUJA BIJĄ DZWONY…

Zmartwychwstał, jak zapowiedział - Wyższe Seminarium Duchowne

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – WIELKANOC
Msze św. o godz.:
7.30 ,9.00 ,10.00 ,11.00 ,15.00 ,16.00 ,17.00 i 18.00
i na Wełczy o 10.00

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
tego, czego teraz tak bardzo potrzebujemy,
to czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzmy sobie nawzajem,
aby Święta Wielkanocne przyniosły radość
mimo innych okoliczności,
pokój ten w ojczyźnie, ten na świecie i ten w naszych sercach
oraz wzajemną życzliwość,
aby stały się też źródłem wzmacniania ducha.
Niech to będzie czas otuchy ale i czas przemiany,
niech udział w tych Tajemnicach ożywia wiarę,
niech Zmartwychwstanie
dokona się we wszystkich naszych sercach
i aby dokonywało się każdego dnia.

https://