Ave Ave Maryja. Wołamy w maju.

Znalezione obrazy dla zapytania maryja obrazki

Na cześć Maryi

Ranek się zbudził ze snu
majowym dźwięków graniem
już słowik zaczął koncert
witając dzień śpiewaniem

Słowiku ma ptaszyno
choć jesteś taki mały
a twoje wdzięczne trele
zadziwiły świat cały

Naucz mnie ptaszku drogi
do nieba modły wznosić
cześć chwałę Matki Bożej
w dziękczynnej pieśni głosić

A Ty Mateńko święta
przyjm czułej pieśni tony
co biją jednym rytmem
na wszystkie świata strony

Ave Ave Maryja
Ave Ave Maryja
Ave Ave Maryja
Ave Ave Maryja

https://