Centrum „Nie lękajcie się!” przygotowuje się do kanonizacji.

Centrum „Nie lękajcie się!” przygotowuje się do kanonizacji bł. Jana Pawła II

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” z wielką radością przyjęło wiadomość o wyznaczeniu przez papieża Franciszka daty kanonizacji błogosławionych papieży Jana Pawła II i Jana XXIII.

Aby odpowiednio przygotować się do tego wyjątkowego wydarzenia, papieskie Centrum zachęca do wzięcia udziału w nabożeństwach zaplanowanych z tej okazji w krakowskim Sanktuarium bł. Jana Pawła II.

Co niedzielę o godz. 12:30 w Kościele górnym odprawiana jest Msza św., poprzedzona procesją z relikwiami Błogosławionego oraz nabożeństwem próśb i podziękowań zanoszonych do Jana Pawła II.

Każdego 22. dnia miesiąca o godz. 17 sprawowana jest Eucharystia połączona z Procesją Światła, w czasie której rozważane są tajemnice światła różańca św., ustanowione przez naszego Papieża rodaka.

To odpowiedź na „List o Nowennie miesięcy” Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza  i zaproszenie całej archidiecezji krakowskiej do wspólnej modlitwy przed kanonizacją Jana Pawła II przy jego relikwiach w Sanktuarium.

22 września, we Mszy św. odprawianej w ramach nowenny wzięło udział ponad tysiąc wiernych wraz z duszpasterzami z 6 krakowskich dekanatów. Do kwietnia, do Sanktuarium zostaną zaproszeni mieszkańcy całej archidiecezji.

Dla wszystkich, którzy będą chcieli osobiście przeżywać wielki dzień kanonizacji bł. Jana Pawła II, Centrum Pielgrzymkowe Franciszkańska 3 działające w ramach Centrum „Nie lękajcie się!” przygotowało diecezjalną pielgrzymkę do Rzymu z udziałem ks. Kard. Stanisława Dziwisza, która odbędzie się 27 kwietnia 2014 r., w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

– Spotkajmy się na pielgrzymim szlaku, gdyż jest to nasz przywilej i obowiązek – zachęca do wspólnego pielgrzymowania ks. Kardynał.

Propozycja wyjazdu składa się z kilku wariantów, z pośród których każdy może wybrać dla siebie odpowiednią ofertę. Zapisy przyjmowane są w Centrum Pielgrzymkowym Franciszkańska 3 na ul. Wiślnej 12 w Krakowie od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 17.00 oraz w soboty od godz. 9.00 do 14.00

Kontakt:

tel.: +48 12 430 20 96

fax.: +48 12 430 20 10

e-mail: pielgrzymki@janpawel2.pl

Duchowemu przygotowaniu do kanonizacji towarzyszą prace przy budowie krakowskiego kompleksu Centrum „Nie lękajcie się!”. Do kwietnia w całości wykonana będzie elewacja kościoła górnego oraz kamienny plac przed budynkami. Aktualnie kontynuowana jest budowa Muzeum Jana Pawła II i wieży widokowej.

LIST O NOWENNIE MIESIĘCY PRZED KANONIZACJĄ BŁ. JANA PAWŁA II

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o bliskiej już kanonizacji bł. Jana Pawła II. Z pewnością jest to wydarzenie od dawna przez nas oczekiwane. Nie wystarczy jednak sama radość. Trzeba nam także mądrości płynącej z wiary do właściwej oceny i przyjęcia tego, co ma się pośród nas dokonać.

My, ludzie wierzący w Chrystusa i w Jego zbawcze działanie w życiu człowieka, dzięki Jego łasce możemy inaczej spojrzeć na wydarzenia dziejące się w świecie, wokół nas. Nie możemy ulegać opiniom, które sugerują nam powierzchowne ocenianie tego, co najważniejsze w życiu religijnym i w życiu Kościoła. Z pewnością kanonizacja bł. Jana Pawła II zajmie wiele miejsca w mediach i wiele będzie się mówić o samej osobie Jana Pawła II. Z pewnością jest to wspaniały znak dla wielu i dla całych społeczeństw. Tak było już, jak pamiętamy, w przypadku jego beatyfikacji. Ale my musimy widzieć właściwy wymiar tego wydarzenia.

Akt kanonizacji, podobnie zresztą jak akt beatyfikacji, jest aktem Kościoła Chrystusowego, Jego Głowy i całej wspólnoty, który rozpoznaje szczególny znak działania Chrystusa Zbawiciela w życiu jakiegoś wierzącego. Oczywiście najpełniejszy wyraz znajduje on w bulli kanonizacyjnej Ojca Świętego i ta papieska deklaracja jest oficjalnym nauczaniem dotyczącym wiary w Kościele katolickim. Jednak ta decyzja Ojca Świętego uwzględnia, czy wspólnota wierzących widzi w danym kandydacie na ołtarze świętego, czy w swoim życiu praktykował on cnoty, szczególnie cnoty boskie, i to w stopniu heroicznym, czy przez jego wstawiennictwo wierni otrzymali jakieś nadzwyczajne łaski.

Deklaracja o beatyfikacji i kanonizacji wymaga także zbadania postawy wiernych w stosunku do tego świętego, dlatego nasza wspólnota Kościoła Katolickiego, szczególnie tutaj, w Krakowie, powinna uświadomić sobie, kim dla niej jest bł. Jan Paweł II. Trzeba nam z wiarą dostrzec Chrystusowe działanie przez niego, zarówno w czasie jego ziemskiego życia i posługiwania w Kościele, ale także dzisiaj, kiedy został już wyniesiony do chwały ołtarzy. To rozpoznanie Chrystusowej łaski należy także publicznie wyrazić, bo łaska i odkrycie jej działania muszą stać się widoczne jak światło świecy.

Dlatego ważnym elementem naszego przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II będzie wspólna modlitwa przy jego relikwiach, poznawanie jego nauczania i naśladowanie jego miłości do Chrystusa i Matki Najświętszej. On jako pasterz Kościoła powszechnego gromadził nas w Owczarni Chrystusowej i dlatego nasza świadoma wdzięczność Chrystusowi powinna wyrazić się w świadomym trwaniu w Kościele i braniu za Niego odpowiedzialności.

Pamiętajmy także, że każde wyznanie wiary w jakimś sensie prowokuje dalsze działanie łaski Chrystusa. Nasze wyznanie wiary czyni obecnym Zbawiciela we wspólnocie. Z tego też względu nasze gromadzenie się z wiarą wokół osoby bł. Jana Pawła II, przy jego relikwiach, z prośbą do Boga o jego kanonizację, stanie się także momentem utwierdzenia nas w jedności z Kościołem. A wiemy dobrze, że gdy Chrystus pojawił się w pierwszej wspólnocie, ustały spory i wszyscy trwali w jedności. Rozdźwięki i podziały pojawiały się, gdy element ludzki brał górę nad Chrystusową Ewangelią.

Zapraszam więc wszystkich do wspólnej modlitwy przed kanonizacją Jana Pawła II. Proszę, by wyraziło się to w pielgrzymowaniu całej archidiecezji, poszczególnymi dekanatami, do relikwii w sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie. W ramach nowenny miesięcy każdego 22. dnia miesiąca o godz. 17.00 celebrujemy Mszę św. połączoną z procesją światła, w czasie której rozważamy tajemnice światła różańca św., ustanowione przez naszego Papieża rodaka, a ogłoszone 16 października 2002 r. w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae.

Stając z wiarą przy bł. Janie Pawle II umocnimy naszą jedność z Kościołem i staniemy się skuteczniejszym znakiem nadziei dla dzisiejszego społeczeństwa.

Na czas tego pielgrzymowania wszystkim z serca błogosławię.

+ Stanisław kard. Dziwisz

Metropolita Krakowski

źródło: http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/centrum-nie-lekajcie-sieprzygotowuje-siedo-kanonizacji-bljana-pawla-ii.html