„Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój?…”

EWANGELIA
Łk 12, 49-53
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

 

ZAMYŚLENIA

Jezus Chrystus przyniósł pokój i niepokój. On ofiaruje wszystkim pokój i miłość. Jednak ludzie odpowiadają na to nienawiścią i walką przeciwko Niemu i Jego wyznawcom. Im bardziej człowiek należy do Chrystusa, tym bardziej oddala się od tych, którzy do Niego nie należą i nie chcą należeć. Tak powstaje rozłam na dwa obozy pod dwoma sztandarami: za lub przeciwko Chrystusowi. Nawet najsilniejsze więzy pokrewieństwa nie potrafią się oprzeć temu podziałowi. Napięcie jest tak wielkie, że i one pękają. W wielu rodzinach powstaje rozłam z tego powodu, że jedni opowiedzieli się za Chrystusem, a drudzy stanęli przeciwko Niemu. Tę nieuniknioną wojnę wciąż widzimy.
Jezus przynosi pokój i niepokój, gdyż stawia wymagania, niekiedy bardzo trudne. Z tego właśnie względu jedni Go przyjmują, a inni odrzucają. Chrystusowy pokój niepokoi człowieka. Nie daje spokoju leniwym, ospałym, samolubnym i ludziom grzęznącym w doczesności, cielesności, złu i grzechu. Takiemu człowiekowi Chrystus Pan przynosi wojnę i niepokój. On jest odwiecznym wyznaniem do pokoju lub do rozłamu.
Zbawiciel przed każdym z nas umieścił napis: „albo-albo”. Albo Mnie przyjmiesz i będziesz zażywał pokoju i szczęścia, albo też odepchniesz Mnie i będziesz żył w ciągłym niepokoju. Nasze wysiłki powinny zmierzać do tego, by Chrystus był dla nas pokojem i zbawieniem. Wojna przeciwko Niemu jest zawsze przegraną.

ks. Andrzej Dębski
źródło: http://archibial.pl/czytania.php