Czym jest Wielki Post?

Ojciec Święty zachęcił, by w przeżywaniu Wielkiego Postu towarzyszyły nam: autentyczna wiara, nawrócenie i otwarcie serca na braci. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież Franciszek przypomniał, że Wielki Post to 40-dniowa wędrówka ku wydarzeniom Triduum Paschalnego, które stanowi centrum tajemnicy naszego zbawienia.

Ojciec Święty mówił, że Wielki Post to czas intensywny, sprzyjający przemianie i nawróceniu. Jest on okazją, by jeszcze bardziej uświadomić sobie, czym jest zbawcze dzieło Chrystusa oraz gorliwiej żyć swoim chrztem.

Świadomość cudów, jakich Pan dokonał dla naszego zbawienia usposabia nasze serca i umysły do postawy wdzięczności Bogu. To jest punktem wyjściowym naszego nawrócenia: jest ono wdzięczną odpowiedzią na wspaniałą tajemnicę miłości Boga – mówił papież.

Wielki Post przychodzi do nas jako czas opatrznościowy, aby zmienić kurs, by odzyskać zdolność do reagowania na rzeczywistość zła, będącego dla nas zawsze wyzwaniem. Wielki Post powinien być przeżywany jako czas nawrócenia, odnowy osobistej i wspólnotowej poprzez zbliżenie się do Boga i ufne posłuszeństwo Ewangelii. W ten sposób pozwala nam patrzyć nowymi oczyma na naszych braci i ich potrzeby – powiedział papież Franciszek.

Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów, w tym naszych rodaków.

Drodzy polscy pielgrzymi, Wielki Post jest czasem dziękczynienia za zbawczą miłość Chrystusa, czasem nawrócenia, otwarcia serca na miłość braci. Zawierzamy tę drogę Najświętszej Maryi, która jako pierwsza wierząca w Chrystusa, towarzyszy nam w tych dniach modlitwy i pokuty, abyśmy oczyszczeni i odnowieni w duchu, mogli celebrować wielką tajemnicę pasji Jej Syna. Z serca Wam błogosławię”.