…”do dawania świadectwa wierze w godzinie próby”

Znalezione obrazy dla zapytania ewangelia wiara

Otwarcie na Boga

Ewangelista zauważa, że kiedy Jezus uzdrowił człowieka głuchoniemego, „natychmiast otworzyły się jego uszy i zostały rozwiązane więzy jego języka” (Mk 7, 35). Chrześcijanie przez wieki dostrzegali w tej scenie obraz chrztu świętego. To właśnie w tym sakramencie Chrystus otwiera grzesznego człowieka na działanie łaski i obdarowuje go nowym życiem. Dzięki chrztowi każdy z nas może usłyszeć słowo Boże i jest wezwany, by głosić je innym. Ten sakrament uzdalnia do miłości wzajemnej według miary danej przez Jezusa: „Podobnie jak Ja was umiłowałem” (J 13, 34). Łaska chrztu inspiruje również do dawania świadectwa wierze w godzinie próby.

Dobry Boże,
dziękuję Ci za chrzest święty,
przez który stałem się Twoim umiłowanym dzieckiem.
Dziękuję Ci też szczególnie za moich rodziców
i rodziców chrzestnych
oraz za wszystkie osoby,
dzięki którym mogłem wzrastać w wierze.

źródło komentarza liturgicznego na dzisiaj: katolik.pl

https://