Do wieczności odszedł Kardynał Józef Glemp.

Źródło: onet.pl

Józef Glemp urodził się w Inowrocławiu. Jego matka była gospodynią domową, ojciec – górnikiem. Był osobistym sekretarzem prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. W kwietniu 1979 roku otrzymał święcenia biskupie, a dwa lata później mianowano go arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem Polski.Podczas uroczystego ingresu do Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie powiedział: “przychodzę w duchu wielkiego kardynała Wyszyńskiego. Trudno mi nazwać się jego następcą, bo był mi bliski, był dla mnie ojcem, uczyłem się od niego wielu rzeczy”. Ks. kard. urząd Prymasa Polski pełnił do 2009 roku.

Posługa prymasowska Glempa rozpoczęła się w bardzo burzliwym okresie. Już w pierwszym roku jego urzędowania władze wprowadziły stan wojenny. Prymas mówił wtedy: „Stan wojenny wymaga szczególnej mądrości, szczególnego pokoju i rozwagi serc (…). Mądrość to spojrzenie na przyszłość i szerokie spojrzenie wokół siebie. Mądrością nie jest rozbijanie muru głową, bo głowa nadaje się do innych rzeczy. Stąd też potrzeba spokojnego rozważenia sytuacji, która na celu ma mieć pokój, ocalenie życia i uniknięcie rozlewu krwi. To jest cel, który staje przed każdym z nas (…) czyn szaleńczy oznacza przegraną„. Nie spodobało się to przedstawicielom Solidarności a, komunistyczna propaganda sugerowała zaś, że prymas kolaboruje z władzą.W 2005 r. Katolicka Agencja Informacyjna ujawniła materiały z IPN, z których wynikało, że przez 15 lat (od 1964 do 1979) SB próbowała skłonić do współpracy ks. Glempa (nadano mu pseud. Glon). Uznano go nawet za kandydata na tajnego współpracownika. Teczka ks. Glempa kończy się uznaniem, że nie nadaje się on na tajnego współpracownika.

 

Ks. kard. Józef Glemp brał udział w organizowaniu pielgrzymek do naszego kraju Papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI. Rozpoczął i prowadził dialog z Kościołem prawosławnym w Rosji, którego efektem był wspólny dokument wzywający do pojednania Polaków i  Rosjan.

W jubileuszowym dla Kościoła 2000 roku w wielkim nabożeństwie w Warszawie publicznie wyznał swe winy i przepraszał za popełnione błędy. Łamiącym głosem mówił, że do dziś ma sobie za złe, że nie ustrzegł od śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez SB w 1984 r., uważał to za swoją największą porażkę.Prymas senior zainicjował proces beatyfikacyjny ks. Jerzego Popiełuszki na szczeblu archidiecezji warszawskiej. Zainicjował też budowę Świątyni Opatrzności Bożej, w której znajduje się Panteon Wielkich Polaków.

Do 18 grudnia 2009 r. kiedy skończył 80 lat i – zgodnie z decyzją papieża Benedykta XVI – zakończył 28-letnią posługę jako urzędujący prymas Polski. Był honorowym obywatelem Warszawy.

21 lutego 2012 r. prymas senior kard. Glemp przeszedł operację płuca związaną z usunięciem zmian nowotworowych. Operacja polegała na wycięciu dwóch płatów dolnych z prawego płuca.

Osoby znające prywatnie prymasa Glempa, podkreślały, iż cechowała go otwartość na ludzi i umiejętność ich słuchania oraz pochylania się nad ich problemami.