Dziękczynne Te Deum za Twoją posługę wśród nas.

Siostro Renato, Czcigodna Jubilatko!
Dziś już 25 lat mija od tamtej radosnej chwili.
Już 25 lat na służbie Chrystusa i Jego Niepokalanej Matki.
I choć droga wciąż pod górę,

naznaczona często krzyżem i troską
to jednak nie brakowało chwil radosnych i pełnych nadziei,
bo przecież zawsze śladem Pana i w rękach dobrej Matki.
Dziś wspominając razem z Tobą Czcigodna Siostro Jubilatko tamte lata,
pragniemy Bogu wyśpiewać dziękczynne Te Deum za Twoją posługę wśród nas.
Za to, że jesteś z różańcem w dłoniach, uśmiechem na twarzy,
z dobrym słowem i miłością w sercu, taka zwyczajna i prosta jak siostra….
A Tobie z serca życzymy; by dalsze lata życia upływały w zdrowiu i radości
i niech nie zabraknie na Twojej drodze błogosławieństwa Bożego,
światła Ducha świętego,
bliskości Niepokalanej Matki oraz życzliwości dobrych ludzi.
Niech Ci Pan błogosławi

Kto raz skosztował owoc
Trwania przy Tobie Panie,
Wie czym jest szept miłości
I czym jest powołanie.

Kto w sercu swym rozpoznał
Bożego głosu drżenie,
Na zawsze pozostanie
Swojego Mistrza cieniem.

I choćby sił już brakło
I drogi szlak się kończył,
Pójdzie po wydmach życia,
Kto z Tobą raz się złączył

Na szarych drogach życia
Ostoją bądź nasz Panie
Tym, którym powierzyłeś
Swój dar, Twe powołanie.

https://