Dziękujemy Ci Ojcze…

Dziękujemy Ci, Ojcze…

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za Słowo,
które stało się Ciałem
i w noc betlejemską
zamieszkało pomiędzy nami (por. J 1,14).

Dziękujemy Ci za Słowo, w którym odwiecznie
wypowiadasz Najświętszą Rzeczywistość
samego Twojego Bóstwa.

Dziękujemy Ci za Słowo,
w którym odwiecznie zamierzyłeś stworzyć Świat,
by świadczył o Tobie samym.

Dziękujemy Ci za to, że w Twoim Słowie
umiłowałeś człowieka
„przed założeniem świata” (Ef 1,4).

Dziękujemy Ci za to, że w Nim, umiłowanym
Twym Synu, postanowiłeś odnowić całe stworzenie,
postanowiłeś odkupić człowieka.

Dziękujemy Ci, Ojcze Przedwieczny,
za betlejemską noc Bożego Narodzenia,
kiedy Słowo stało się Ciałem
i moc Odkupienia zamieszkała pomiędzy nami.

Jan Paweł II