Najdroższa Mamo.

Za to, Mamo, że noc w noc czujnie strzeżesz
kolorowych i spokojnych mych snów;
za to, Mamo, że Ci zawsze mogę wierzyć,
ze rozumiesz mnie nawet bez słów;
cóż Ci dzisiaj mogę za to dać, najdroższa Mamo?
Po jednym kwiatku za noc każdą nieprzespaną,
po jednym kwiatku za każde zmartwienie,
po jednym za płynące z Twych rąk ukojenie.
Za każdą Twoją zmarszczkę – jeden kwiat.
i jeden – za każdy siwy włos.
Pod nogi trzeba by Ci rzucić cały świat
– wszystkie kwiaty w ogromny stos.

Matka – symbol bezgranicznej miłości,
    w każdego dziecka sercu ten symbol wiecznie gości,
    czy młodzi czy dorośli nie ma rozgraniczeń,
    Matka jest tym światłem, które daje nam życie.

    To Ona w bólach na świat nas wydaje,
    kocha bezinteresownie, karmi, troszczy stale,
    zawsze chce dla nas najlepiej, oddaje wszystko
    by nam dzieciom stworzyć ciepłe, domowe ognisko.

    Jest naszym przyjacielem, kumplem, życia siostrą,
    kiedy strofuje zawsze ma na celu nasze dobro.
    Ona uczy nas co wolno a co nie, daje rady,
    podniesie na duchu gdy nasz stan psychiczny słaby.

    Pokazuje jak żyć, leczy, pomaga, wychowuje,
    kiedy się gubimy zawsze dobrą drogę nam wskazuje,
    sprawia, że się czujesz wyjątkowo, zawsze cię wysłucha,
    na nasze prośby, wołania nigdy nie pozostaje głucha.

    Ona jest naszym domem, naszego serca echem,
    bo wszędzie dobrze ale zawsze w domu najlepiej,
    to się nie zmienia z wiekiem, to w sercu wiecznie żyje,
    ta miłość, która się nie kończy tylko rośnie w siłę.

    Na zawsze już tak będzie, Matka – symbolem miłości,
    życia, ciepła, szczęścia, dzieciństwa, domu i radości.
    Lecz gdy przyjdzie smutny czas się rozstać kiedy Pan Bóg wzywa
    to dzięki tej miłości w naszych sercach zawsze będzie żywa.

    Niech ten 26 Maj będzie dniem przypomnienia,
    że głównie dzięki wszystkim Mamom zawdzięczamy swe istnienia,
    że zawsze o nich pamiętamy i kochamy, to moje orędzie,
    Mama to rzecz święta, dla Niej szacunek zawsze i wszędzie!

Dla tych Mam, które patrzą na nas z nieba:

Kiedy pamięcią sięgam w przeszłość,
w dzieciństwa mego czas miniony.
To Ciebie widzę uśmiechniętą
I czuje dotyk Twoich dłoni.

Byłaś mi Mamo świata obrazem,
odbitym w sercu moim maleńkim.
Byłaś nadzieją, byłaś wytrwaniem,
byłaś czymś Wielkim, czymś niemal świętym.
Jesteś mi Mamo wszystkim na świecie,
niebiańską gwiazdą, promieniem złotym.
Jesteś mi Muzą co dała życie,
jesteś spełnieniem mojej tęsknoty.

Chciałbym dziś Mamo jak poeta,
wyznać Ci w słowach tego wiersza,
Że dla mnie byłaś i zostaniesz
ze wszystkich kobiet najpiękniejsza.

Byłaś mi Mamo świata obrazem,
odbitym w sercu moim maleńkim.
Byłaś nadzieją, byłaś wytrwaniem,
byłaś czymś Wielkim, czymś niemal świętym.
Jesteś mi Mamo wszystkim na świecie,
niebiańską gwiazdą, promieniem złotym.
Jesteś mi Muzą co dała życie,
jesteś spełnieniem mojej tęsknoty.

https://