DZIEŃ ZADUSZNY

W Dzień Zaduszny Kościół wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata i których dusze potrzebują oczyszczenia, i oczekują żarliwej modlitwy wiernych i Kościoła. Dzień Zaduszny jest dniem nabożeństw w Ich intencji.

Choć Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od Dnia Zadusznego, razem jednak te dni przypominają nam prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej łączności (komunii) wyraża się świętych obcowanie.

Czyściec  to nie jakiś nieludzki obóz koncentracyjny, gdzie dusze są udręczane nieznośnymi mękami. Najtrafniej może ze wszystkich pisarzy omawiających tajemnicę czyśćca ujęła problem św. Katarzyna Genueńska. Według jej zdana największą karą dla duszy czyśćcowej będzie jej tymczasowa rozłąka z Bogiem. Dusza dopiero po śmierci pozna, kim jest Pan Bóg, pozna Go jako pełnię miłości, piękna i świętości. Za wszelką cenę będzie chciała z Nim się połączyć. A jednak widzi, że nie jest jeszcze tego godna, że ma długi winy nieodpokutowane, że nie jest godna zasiąść ze świętymi w niebie. Sama więc będzie szukała miejsca, gdzie by się mogła oczyścić. TYm właśnie miejscem jest czyściec. Ogniem zaś, który będzie ją palił i zadawał jej niezmierna katusze – będzie miłość, pragnąca nieprzeparcie połączyć z Bogiem a czująca, że jeszcze tego nie jest godna. Dusze czyśćcowe cierpią ogień, ale jest on zupełnie innej natury: ból rozłąki, żar pragnienia, aby się połączyć z podmiotem swojej najwyższej miłości. Dusze czyśćcowe równocześnie będą opływały w szczęście, że są miłowane, że Bóg je uważa za swoich przyjaciół i czeka na nie. Być może. że znają one także dzień swojego wybawienia, co im przysparza dodatkową radość. Nadto wiedzą, że bracia na ziemi oraz święci w niebie mogą ich wspomagać.
I tu jest wielki dowód Bożej łaskawości, bo On w nasze ręce złożył losy naszych zmarłych braci i dał nam tak wiele potężnych środków dla ratowania dusz czyśćcowych.