Grupa modlitewna nauczycieli

Grupa Modlitewna Nauczycieli powstała w 1994 roku z inicjatywy kilku osób, które po wspólnej pielgrzymce do Lourdes, postanowi����y spotykać się regularnie, aby realizując to samo powołanie nauczycielskie, w oparciu o wspólną wiarę, dzielić si�� doświadczeniami, troskami i radościami dnia codziennego oraz wspólnie się modli��.
Pierwszym opiekunem GMN został ksi��dz Dariusz Pacula. Gł��wnym celem jaki sobie stawiamy jest uczyć się od siebie wzajemnie jak lepiej służyć naszym uczniom i jak we wsp��łczesnym świecie dawa�� świadectwo wierze w pracy i w środowisku, w którym nam przyszło żyć. W miarę możliwości organizujemy wspólne pielgrzymki, wyjazdy do kina, ogniska. Chcemy też być pomocni w parafii. W 2001 roku GMN, za zgod���������������������������� księdza Proboszcza, zorganizowała w parafii Nabo��eństwo Nieustaj��cego Ró������ańca, do którego mo������������������e należe������������������������ ka��dy, kto tylko odpowie na pro��bę Matki Bożej o modlitwę o zbawienie dusz. W Nieustającym Róża��������������������������������������������������������������������������cu 48 osób modli się raz w miesi������������������cu przez ca������������������������������������������������������������������������������������������ dobę zmieniając się co pół godziny w aktualnych intencjach. Prowadzimy także r����������żańcowe nabożeństwo wynagradzaj��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ce w każd������������������������������������������ pierwszą sobotę miesiąca i wielkopiątkow���������������������������������������������������������������� adoracj�� Bożego Grobu. Jedna osoba prowadzi kronik�� grupy, dzięki kt��rej uwieczniamy i zachowujemy we wdzięcznej pamięci wszystkich kolejnych ksi������y opiekunów i najwa��niejsze wydarzenia z minionych lat. Na rozpocz��cie Nowego Roku organizujemy spotkanie opłatkowe, składamy sobie życzenia i losujemy świętego patrona, który w sposób szczeg����lny towarzyszy nam w codziennym ��yciu przez cały rok.
Z regularnych spotka�� z Chrystusem w Piśmie Świętym, Eucharystii i w drugim człowieku czerpiemy si������ę do pokonywania codziennych trudności, wzrastania w wierze i miłości. Jeste������my otwarci na nowe inicjatywy i zapraszamy do udziału w spotkaniach każdą osobę zainteresowaną problematyk�� kształcenia i wychowania młodzieży.