Historia

Parafia w Zawoi jest pod wezwaniem Św. Klemensa papieża i męczennika. Do roku 1836 nosiła nazwę „Skawica”, dopiero 31.VIII.1836 r. otrzymała ta wioska nazwę „Zawoja”. Nazwa tej miejscowo��ci Zawoja, prawdopodobnie ma swój ��������ródłosłów w języku mołdawskim i znaczy „las nad rzeką”. Zawoja położona jest u stóp Babiej Góry, w kotlinie rzeki Skawica. Objęte są dwie kaplice i kościół parafialny. Domy w tej wiosce porozrzucane s�� na przestrzeni 12 km wzdłu�� szosy oraz 5 – 7 km wszerz. Teren, na którym położona jest Zawoja wznosi si������ na wysokości od 480 – 700 m. n.p.m. Kości���� parafialny w Zawoi stoi na wysoko��������ci 536 m. n.p.m. Do roku 1819 Zawoja należała do Parafii Maków Podhalański. Kroniki parafialne podają, że za panowania króla polskiego Augusta III i biskupa krakowskiego Andrzeja Załuskiego w latach 1757 – 1759 kosztem mieszka��ców wsi Zawoja oraz Jana Hr. Wielopolskiego zbudowano pierwszy ko��ció������������������������������ na polanie zwanej Jastrzębi������������������ Starą Nizin������ na miejscu, na którym znajduje się obecnie ko��������ciół parafialny. Obok tego�� kościoła mia�� powstać cmentarz. Poświ����cenia zbudowanego ko��cioła dokonał w roku 1759 ksiądz Jacek Łopacki infułat kanonik kapituły krakowskiej. Samoistną parafię w Zawoi utworzono 6.V.1818 r.  z dotacją dla księdza proboszcza i dwóch księży wikarych. W dniu 7.V.1825 r. ksiądz biskup Tyniecki, następnie tarnowski Tomasz Ziegler dokonał konsekracji pierwszego kościoła w Zawoi. Pierwszy proboszcz ksiądz Marcin Leśniak obją���� parafię dopiero w 1835 r. Kroniki podają, że w 1847 r. nawiedzi�� Zawoję wielki głód, który spowodował epidemię chorób zakaźnych tyfusu i cholery. W tym roku na ogólną liczb���� parafian 4500 zmarło 889 osób. Ksiądz proboszcz Marcin Leśniak ratował cierpiących ludzi sprowadzając dla nich żywność. Zakupił również parcele gruntu dla powstałej szkoły, który to grunt do tej pory używany jest przez kierownictwo szkoły nr 1 w Zawoi. W 1856 r. ksiądz Marcin Leśniak opuścił parafię w Zawoi, udając się do Tarnowa na stanowisko kanonika kapituły biskupiej.

W roku 1888 kosztem arcyksięcia ��ywieckiego Albrechta na miejscu małego kośció����ka zbudowano z drewna obszerny kości����������������ł w formie krzyża. Sufit i chór wspiera si�� na ��elaznych słupach. Na ko��ciele wznosz�������������� się trzy wieże, z których najwyższa przeznaczona jest na pomieszczenie dzwonów. Ksiądz proboszcz Franciszek Klis pokrył kościół blachą. W 1921 r. sprawiono do kościoła trzy dzwony, zrabowane podczas okupacji przez hitlerowców. Obecne dzwony wykonane w Przemy��lu w 1958 r. zostały konsekrowane przez księdza kardynała Karola Wojtyłę 23.XI. w dzień odpustu. Na uwagę zasługuje polichromia kościoła, która jest dziełem artystów malarzy z Krakowa, Zygmunta Milliego i Mariana Arczyńskiego wykonana od 8.V. do 2.VIII.1930 r. Posadzka w kościele jest ułożona z płyt mozaiki marmurowej, ławki i konfesjonały wykonane z drzewa modrzewiowego. Okna według projektu artysty malarza Witolda Ja��czaka, wstawiono w 1969 r. Ołtarze są w stylu renesansowym zaś ołtarz Matki Bo����ej w stylu barokowym. Na terenie parafii Zawoja rozsianych jest mnóstwo małych kapliczek, przydrożnych krzyży, figur świętych. Ochron�� zabytków objęte są trzy kaplice, a to kapliczka przy drodze u Kozinów w odległo��ci 1 km od kościoła w stronę Skawicy, kapliczka na cmentarzu dolnym oraz piękna kapliczka z drzewa modrzewiowego na Mosornym. Przed ostatnią wojną zbudowano kaplic�������������� na We��czy, która jest pod wezwaniem ��w. Andrzeja Boboli. Lud zawojski jest bardzo przywiązany do wiary katolickiej i do swego ko����������������������������������cio��a parafialnego. Lubi swój kości����ł, lubi naboże����������������stwa, dba o piękny wystrój kościoła. Mimo znacznych odległości dziel����cych ich domy od kościoła parafialnego, ch������tnie i bardzo licznie bierze udział w nabo��eństwach niedzielnych i świątecznych.