„Idź za Mną, z tyłu”

Prawdziwe kroczenie za Jezusem "Pewnego... - Ks. Daniel - Przyjaciel  Bezdomnych | Facebook

Za Jezusem

Słysząc zapowiedź męki, Piotr chce ochronić Jezusa:
„Panie, na pewno się to Tobie nie przydarzy!”.
Lecz tą postawą sprzeciwia się woli Ojca,
wchodząc jak gdyby pomiędzy Jezusa a Ojca.
Dlatego Jezus w tym momencie nazywa Piotra szatanem,
to znaczy tym, który dzieli, bo nieświadomie próbuje oddzielić Jezusa od Ojca.
Jezus nie tyle odrzuca Piotra, ile nakazuje mu:
„Idź za Mną, z tyłu”, to znaczy: „Nie uprzedzaj faktów, nie wybiegaj przede Mnie.
Zaufaj Mi, pójdź za Mną”.
Ileż razy i ja nie pytam, co jest wolą Ojca, lecz wybiegam przed Mistrza,
szukając własnych rozwiązań, na małą i ciasną miarę swojego serca.

Jezu, wlej w moje serce tyle ufności,
abym szedł za Tobą pewien,
że przy Tobie jestem na właściwym miejscu w życiu.

źródło komentarza liturgicznego na dzisiaj: katolik.pl

https://