Trwa Wielki Post

I … który przyjąłeś niesprawiedliwy osąd, zmiłuj się nad nami
II … przyjąłeś krzyż na swoje barki, o którym wiedziałeś, że Matka, widziała, jak przygotowują go z najgorszego drzewa, zmiłuj się nad nami
III … który upadłeś, pod ciężarem mojego grzechu, zmiłuj się nami
IV … który wiedziałeś, że najwierniejsza Matka zbawia świat z Tobą, zmiłuj się nad nami
V … Boże, który potrzebowałeś pomocy człowieka, zmiłuj się nad nami
VI … który pozwoliłeś pokochać się takim, jak Weronika, zmiłuj się nad nami
VII … który powstałeś po upadku, zmiłuj się nad nami
VIII … z łagodnością godną Boga upomniałeś kobiety, zmiłuj się nad nami
IX … trzeci, piętnasty, setny upadek, Boże powstający, zmiłuj się nad nami
X … który pozwoliłeś obnażyć się za tych, którzy tak chętnie zdzierają z siebie szaty i za tych, z których zdzierają je na siłę, zmiłuj się nad nami
XI … który wyciągnąłeś swe ręce i pozwoliłeś, aby Cię dodatkowo torturowali podczas przybijania, zmiłuj się nad nami
XII … Boże, który umarłeś, zmiłuj się nad nami
XIII … oddany Matce dopiero po zmasakrowaniu Ciała, zmiłuj się nad nami
XIV … zostawiony w grobie, żeby z niego wyjść, zmiłuj się nad nami
„Miejcie odwagę, Jam zwyciężył świat” J 16,33

https://