IMIENINY NASZEGO KSIĘDZA WIKARIUSZA

Czcigodny Solenizancie  przyjmij życzenia imieninowe od naszej wspólnoty parafialnej:

Księże Władysławie, kiedyś przed laty Pan Cię wybrał i powołał, abyś szedł i przynosił owoc obfity, abyś mężnie i nieustannie głosił Chrystusową Ewangelię. Ten wybór, by życie  realizować przez kapłaństwo, jest wyjątkową piękną odpowiedzią na Bożą miłość, a Twoje kapłańskie życie jest prawdziwym, realnym wyrażeniem miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga. Dziękując za oddanie, pracowitość, wewnętrzne ciepło i ojcowską miłość, pragniemy Ci życzyć przede wszystkim zdrowia, błogosławieństwa Bożego i Matczynej opieki oraz tego, aby w dalszej posłudze duszpasterskiej w naszej parafii zawsze towarzyszyły Ci świętość, gorliwość i poświęcenie, abyś był silny mocą miłości, mocą wiary, tej wiary, którą ofiarował nam Jezus Chrystus. Życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji planów, zamierzeń i tego by Twoje szlachetne powołanie oraz  sianie ziarna w naszej parafii, gdzie sprawujesz swą zaszczytną posługę, przyniosło Ci zadowolenie i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi.

Modlitwa za księdza

„Panie Jezu,
Ty kazałeś swoim Apostołom,
by na całym świecie głosili
Twoją Ewangelię, by rozgrzeszali
i podczas każdej Mszy św.,
aż do Twojego przyjścia,
głosili Twoją śmierć i zmartwychwstanie.
Wiemy, Panie,
jak bardzo kochasz swoich kapłanów.
Dziękujemy Ci za naszego księdza Proboszcza Ryszarda
Dziękujemy za to, że głosi nam Twoją naukę,
że w Twoim imieniu nam przebacza,
że rozdaje nam Twoje Ciało.
Niech On będzie kapłanem
według Twego Serca.
Niech będzie mądry i święty.
Przytul go z miłością
jak Jana do swego serca,
a my modlitwą
będziemy podtrzymywać jego ręce.”

Składanie życzeń Solenizantowi – Fotorelacja: