Mija 41 lat… serdeczne życzenia od parafian.

Czcigodny Księże Proboszczu
Jubileusz 41-lecia Kapłaństwa jest okazją do złożenia Ci życzeń.

20 maja 1973r. Pan Cię wybrał i powołał, abyś szedł i przynosił owoc obfity, abyś mężnie i nieustannie głosił Chrystusową Ewangelię. Ten wybór, by życie realizować przez kapłaństwo, jest wyjątkową piękną odpowiedzią na Bożą miłość, a Twoje kapłańskie życie jest prawdziwym, realnym wyrażeniem miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga. Dziękując za oddanie, pracowitość, wewnętrzne ciepło i ojcowską miłość, cała nasza wspólnota parafialna pragnie Ci życzyć przede wszystkim zdrowia, błogosławieństwa Bożego i Matczynej opieki oraz tego, aby w dalszej posłudze duszpasterskiej w naszej parafii zawsze towarzyszyły Ci świętość, gorliwość i poświęcenie, abyś był silny mocą miłości, mocą wiary, tej wiary, którą ofiarował nam Jezus Chrystus. Życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji planów, zamierzeń i tego by Twoje szlachetne powołanie oraz sianie ziarna w naszej parafii, gdzie sprawujesz swą zaszczytną posługę, przyniosło Ci zadowolenie i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi.