Kościół katolicki na świecie w liczbach

Kościół katolicki jest jedyną zorganizowaną religią, która opracowuje roczną dokumentację, obejmującą wszystkie jego struktury i osoby zaangażowane w Kościele, a która nazywa się Rocznik Papieski „Annuario Pontificio”. Dokumentacja o tej nazwie publikowana jest od 1912r.  Rocznik Papieski ma około 2,5 tys. stron, otwiera go lista 265 papieży i aktualny stan Kolegium Kardynalskiego, następnie ujęte są min. wszystkie okręgi kościelne: patriarchaty, arcybiskupstwa większe, archidiecezje i diecezje, prałatury terytorialne, wikariaty apostolskie, ordynariaty wojskowe, oraz misje „siu iuris”. Dokumentacja zawiera również wykaz personelu Kurii Rzymskiej, listę przedstawicielstw papieskich i korpusu dyplomatycznego, inne rozdziały poświęcone są najważniejszym instytucjom kulturalnym Kościoła np. akademie, uniwersytety, kolejne rozdziały to lista zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich.

NAJWAŻNIEJSZE DANE DOTYCZĄCE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO:

Na dzień 31.12.2012r. kardynałów było 211, biskupów 5 133, diecezji, z którymi jest kontakt – 2 979 (do tego należy dodać 146 w Chinach kontynentalnych i w Korei Północnej, od których od lat nie ma żadnych wiadomości).
Z danych opublikowanych pod koniec 2010r. dotyczących całego Kościoła na świecie wynika, że katolików było 1 mld 196 mln, księży diecezjalnych i zakonnych – 412 236, zakonników, którzy nie są kapłanami – 54 708, diakonów stałych – 39 004, sióstr zakonnych – 721 935, a kleryków – 118 990.

Na bazie analizy danych statystycznych można zauważyć powolny ale ciągły proces „afrykanizacji” Kościoła. Liczba katolików w Afryce potroiła się: w 1978r. było ich 55 mln, a w 2010r. ich liczba osiągnęła 186 mln.W tym samym okresie wzrosła też 0 121,7% liczba afrykańskich księży.

Dziś jesteśmy świadkami ciekawego zjawiska: stara Europa, która dała Trzeciemu Światu tak wielu misjonarzy, otrzymuje teraz z dawnych krajów misyjnych świeże siły duszpasterskie dla nowej ewangelizacji.

Źródło wiadomości: artykuł „Kościół katolicki w liczbach” – Tygodnik katolicki „Niedziela”  (z dnia 17.02.2013r.)