Księża

Proboszcz:
Ks. Ryszard Więcek

Proboszcz: Ks. Ryszard Więcek

Wikarzy:
Ks. Grzegorz Kaczmarczyk
Ks. Zbigniew Fidelus