Księża

Proboszcz:
Ks. Ryszard Więcek

Proboszcz: Ks. Ryszard Więcek

Wikarzy:
Ks. Władysław Zapotoczny
Ks. Zbigniew Fidelus