Księża

Proboszcz:
Ks. Janusz Kosowski

( Ks. Ryszard Więcek do czerwca 2019 r.)

Wikarzy:
Ks. Grzegorz Kaczmarczyk
Ks. Zbigniew Fidelus