Łaska ponoszenia cierpienia za wiarę

Znalezione obrazy dla zapytania cierpienie

Ze względu na Jezusa ponoszenie cierpień za wiarę jest łaską, której Bóg udziela wybranym. To szczególny sposób naśladowania Jezusa. Wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię, trzeba jednak pamiętać, że mowa w niej o nienawiści ze względu na Chrystusa. Jeśli ktoś sprowadza na siebie nienawiść przez niegodziwe postępowanie, nie ma ona nic wspólnego z religijnym męczeństwem. Ponadto chrześcijaństwo dalekie jest od cierpiętnictwa na pokaz, lekkomyślnego ściągania na siebie bólu czy niechęci ludzkiej.

Miłosierny Boże,
polecam Ci dziś w modlitwie
wszystkich prześladowanych ze względu na Twoje imię.
Niech naśladując Ciebie, otrzymają niewiędnący wieniec chwały.
Ośmielam się Ciebie prosić, o łaskę odwagi,
konieczną, w noszeniu moich codziennych krzyży.

źródło komentarza liturgicznego na dzisiaj: katolik.pl

https://