,,…Mija rok, dobry rok…”

„Tyle darów rok nam przyniósł: 
Pszczołom łąki kwiatów pełne, 
Ludziom dał łany zbóż, 
Zbożom dał pełen kłos, 

Przykrył pola płachtą śniegu, 
Aby zimą odpoczęły. 
Myślisz ty, myślę ja, 
Co nam rok miniony dał. 

To był rok, dobry rok. 
Z żalem dziś żegnam go. 
Miejsce da nowym dniom 
Stary rok, dobry rok. 

Mija dla nas dniem szczęśliwym, 
W którym znów jesteśmy razem. 
Nieraz nam smutek niósł, 
Nieraz nam radość niósł. 

Pierwszej gwiazdy dziś zapytaj, 
Co następny rok przyniesie. 
Czekam ja, czekasz ty … 
Północ już – zegar zaczął bić. 

Mija rok, dobry rok. 
Z żalem dziś żegnam go. 
Miejsce da nowym dniom 
Stary rok, dobry rok. 

To był rok, dobry rok. 
Z żalem dziś żegnam go. 
Miejsce da nowym dniom 
Stary rok, dobry rok”