Milczenie Maryi po Wniebowstąpieniu

Znalezione obrazy dla zapytania maryja

Dla Najświętszej Panny, która tuliła Go w swoich objęciach i zaznała szczęścia bycia z Nim, musiało być ogromnym nieutulonym bólem pogodzenie się z Jego nieobecnością.

O Niej myślał Fray Luis de Leon pisząc:
„Na kogóż będą patrzeć Jej oczy
kochające piękność Jego oblicza,
które nie złagodzi Jej przygnębienia?
Któż zrozumie Twą słodycz
Na co nie będzie głuchy i nieszczęsny?”


Miłość do Syna spowodowała, że cieszyła się Jego chwałą, a jednocześnie odczuwała żal, że nie zabrał Jej ze sobą. Cierpiała w milczeniu wracając z Jerozolimy.
Bóg jednak miał swój plan.
Maryja, która zrodziła w milczeniu fizyczne ciało Jezusa, była także Matką Jego Ciała Mistycznego. Rodzące się chrześcijaństwo potrzebowało tak, jak Jezus będąc Dzieckiem, milczącej opieki Maryi.
Kiedy Jezus przemierzał zakurzone drogi Galilei i Judei, nikt nie zastanawiał się nad tym, że to Najświętsza Panna nauczyła Go chodzić, trzymając za rękę.
Niewielu zastanawia się dzisiaj, że Kościół zrodzony w łonie Maryi i prowadzony Jej ręką, nauczył się wędrować pewnym krokiem gorzkimi i krętymi ścieżkami historii.

S. M. Iglesias

źródło: katolik.pl

https://