Misterium Męki Pańskiej – Niedziela Palmowa 2014

Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które odbyło się 13.04.2014r. w Sali widowiskowej Domu Parafialnego wprowadziło nas pięknie w Wielki Tydzień. Ich trud, zaangażowanie, talenty aktorskie, dostarczone emocje i wzruszenia, zostały nagrodzone  gromkimi brawami licznie zgromadzonej publiczności oraz osobistym podziękowaniem Księdza Proboszcza.

Fotorelacja: