MISTERIUM – „PAN JEZUS POŁAMANY”- 24.03.2013r.

Dnia 24 marca 2013r. w Domu Parafialnym młodzież KSM-u przedstawiła Misterium pn. „Pan Jezus połamany”, przedstawienie zasłużenie zostało nagrodzone gromkimi brawami.

„…Jezus potrzebuje moich dłoni, by mogły pomagać drugiemu, potrzebuje mych nóg, by spieszyć ku temu, co w potrzebie, potrzebuje mych ust i słów, by mogły nieść słowa pociechy, potrzebuje mego serca, by mogło kochać…Jezus potrzebuje całego człowieka. Potrzebuje mnie Chrystus, by miłować, potrzebuje mnie Chrystus aby kochać…

Serdecznie dziękujemy za piękne przedstawienie, dostarczone emocje i wzruszenia, doceniamy trud, zaangażowanie i talenty aktorskie. Już dzisiaj mamy nadzieję, że za rok znów spotkamy się w Domu Parafialnym, by oglądać równie piękne Misterium.

Foto-wspomnienia z przedstawienia: