Młodzież z naszej parafii otrzymuje Sakrament Bierzmowania.

„Niech Duch Święty
zstąpi na Ciebie z całą Swą mocą,
byś był prawdziwym świadkiem
Chrystusa

Bierzmowanie to sakrament ustanowiony przez Pana Jezusa w momencie, gdy zesłał w dniu pięćdziesiątnicy Ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni na modlitwie w wieczerniku. Podczas bierzmowania Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Bierzmowanie zajmuje drugie miejsce wśród sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, do której zaliczają się również Eucharystia i Chrzest. Celem bierzmowania jest umacnianie nas w wierze. Dzięki sakramentowi bierzmowania stajemy się w doskonalszy sposób członkami wspólnoty Kościoła, w którym jest obecny Duch Święty. W czasie tego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej Duch Święty pomnaża w nas swoje dary: mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność i bojaźń Bożą. Ponadto umacnia nas on do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem. Dzięki bierzmowaniu poprzez głębsze zakorzenienie nas w synostwie Bożym ściślej jednoczymy się z Chrystusem, Bogiem i Duchem Świętym. Co więcej uodparniamy się na niebezpieczeństwo moralnego zepsucia i wyrzekamy się wszystkiego, co wiąże się z szatanem i może nas prowadzić do zła. Bierzmowanie niesie ze sobą także pewne zobowiązania. Sakrament ten uzdalnia chrześcijanina do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za własne życie. Ten, kto przyjął sakrament bierzmowania, przyjmuje na siebie pełnie praw i obowiązków chrześcijańskich. Należy o tym pamiętać, gdyż jest to także część naszej odpowiedzialności i dojrzałości chrześcijańskiej.

Z okazji otrzymania
Sakramentu Bierzmowania
życzymy Wam obfitości łask
i siedmiorakich darów Ducha Świętego:
mądrości, rozumu, rady, męstwa,
umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej.

„Jest jak płomień, bo rozpala.
Jest jak woda, bo obmywa.
Jest jak wicher: burzy mury,
nas ze sobą wzwyż porywa.
Jest jak tarcza, bo osłoni.
Jest jak dłoń, bo nas podtrzyma.
Jest jak ostrze, bo obroni,
nasze więzy w mig przecina.
Niech na Twoje serce spłynie.
Niech przyniesie swoje dary.
Niech Cię nigdy nie opuszcza.
On, Duch Święty, źródło wiary.

Są takie chwile, gdy nawet w ciszy
Boga żywego w sercu nie słyszysz.
Ale gdy tylko Duch z nieba spływa,
wiara odżywa.
Są takie chwile, pełne zwątpienia
w nasze talenty, wiarę, marzenia…
Ale gdy Boży Duch z nieba zstąpi,
nikt już nie zwątpi.
Bywają chwile smutne i trudne,
gdy wszystko zda się podłe i brudne.
Ale gdy Boży Duch w serce wleci,
miłość roznieci.
Dlatego zawsze, w każdej godzinie,
niech On jak źródło w sercu Twym płynie.
Wszystko, co dobre, rodzi się z Niego,
z Ducha Świętego.

Fotorelacja: